Profesionalni kursevi

Izaberite profesionalne kurseve koji će unaprediti vašu karijeru u pravcu u kom vi to želite.

Profesionalni kursevi

Microsoft Word

Savladajte sve osnovne i napredne funkcionalnosti ovog programa. Savladajte ključni princip rada na ovom programu koji je neophodan za svaki vid poslovanja. U koliko tražite posao ili ste već zaposleni, znate da je poznavanje ovog programa od velikog značaja. Ovaj kurs je namenjen svakom kome je neophodno znanje rada na računaru, a ono uvek podrazumeva poznavanje Microsoft Office programa. Nakon kursa bićete osposobljeni za rad na računaru i dobićete znanje i veštine koje će vam pomoći da prosperirate u poslovanju.

Microsoft PowerPoint

Savladajte sve osnovne i napredne funkcionalnosti ovog programa. Savladajte ključni princip rada na ovom programu koji je neophodan za svaki vid poslovanja. U koliko tražite posao ili ste već zaposleni, znate da je poznavanje ovog programa od velikog značaja. Ovaj kurs je namenjen svakom kome je neophodno znanje rada na računaru, a ono uvek podrazumeva poznavanje Microsoft Office programa. Nakon kursa bićete osposobljeni za rad na računaru i dobićete znanje i veštine koje će vam pomoći da prosperirate u poslovanju.

Microsoft Excel

Savladajte sve osnovne i napredne funkcionalnosti ovog programa. Savladajte ključni princip rada na ovom programu koji je neophodan za svaki vid poslovanja. U koliko tražite posao ili ste već zaposleni, znate da je poznavanje ovog programa od velikog značaja. Ovaj kurs je namenjen svakom kome je neophodno znanje rada na računaru, a ono uvek podrazumeva poznavanje Microsoft Office programa. Nakon kursa bićete osposobljeni za rad na računaru i dobićete znanje i veštine koje će vam pomoći da prosperirate u poslovanju.

Poslovni administrator

Pozicija poslovnog administratora zahteva znanje i veštine iz poslovne administracije, koje se vremenom sve više nadograđuju i unapređuju. Administracija je od ključnog značaja za svaku kompaniju i ne postoji poslovanje bez administracije. Administrator vodi računa o dokumentaciji i svim evidencijama koje su neophodne za kompaniju. Da biste postali uspešan poslovni administrator potrebno je da unapredite svoje znanje. Kurs poslovnog administratura će vam omogućiti da dobijete stručnost i znanje o fakturama, dokumentacijama potrebnim za poslovanje, kako da sastavite različite vrste podnesaka, kako da organizujete sastanke, kako da uspešno obavljate usmenu i pismenu komunikaciju… Nakon kursa bićete osposobljeni za rad u timu, upravljanje poslovnom dokumentacijom, upravljanje vremenom i unapredićete komunikacione veštine.

HR saradnik

Ovo je prilika za one žele grade ili unaprede svoju karijeru u oblasti ljudskih resursa.

Tokom ovog kursa steći ćete uvid u različite kanale regrutacije, mogućnosti i načine selekcije kandidata, savladaćete analizu posla, kreiranje sistematizacije kao i druge procese u skladu sa pozitivnim pravnim propisima. Takođe, uvidećete značaj i potrebu za kontinuiranom motivacijom zaposlenih i načinima za njeno postizanje.

Menadžer ljudskih resursa

HR menadžer ili menadžer ljudskih resursa, predstavlja upravljanje ljudima koji doprinose ostvarenju biznis ciljeva organizacije. Menadžer omogućava da zaposleni daju svoj puni potencijal. Ovaj sektor ima ulogu razvijanja odgovornosti i povećanja produktivnosti i efikasnosti svakog posebnog sektora. Povezuje timove i ljude, ubrzava i olakšava procese. Nakon obuke za menadžera ljudskih resursa dobićete znanje u upravljanju selekciji i regrutaciji zaposlenih, raspisivanje konkursa za radno mesto, osmišljavanje i sprovođenje novih pravila i procedura za kvalitetniji rad i razvoj u kompanije, bavljenje disciplinskim procesima, donošenjem odluka i izricanjem poslovnih rešenja u domenu ljudskih resursa …itd.

HR administrator

Pozicija HR administratora zahteva tačnost i preciznost u radu, kao i znanje i veštine koje su neophodne za rad. Poslovi HR kadrova čine brojne aktivnosti: regrutaciju i selekciju novih kadrova, planiranje i razvoj zaposlenih, kreiranje novih timova… Nakon obuke za HR administratora dobićete znanje izrade dokumentacije za prijavu i odjavu zaposlenih, kao i podnošenje dokumentacije za nadležne fondove, izrada ugovora o radu, komunikaija sa zaposlenima na dnevnom nivou, komunikacija sa PIO fondom, podrška zaposlenima u izdavanju potvrda o zaposlenju…itd.

Specijalista za zapošljavanje

Ovo je idealan kurs za one koji žele da se specijaliziraju oblasti zapošljavanja, na projektima, u kompaniji ili agenciji, ali i za sve one koje žele da specijaliziraju u oblasti zapošljavanja.

Tokom kursa upoznaćete se sa propisima u oblasti zapošljavanja i rada, osnovnim procedurama institucija u oblasti zapošljavanja. Takođe, imaćete priliku da savladate način vođenja razgovora za posao, izradu individualnog plana zapošljavanja i upoznaćete se sa merama aktivne politike zapošljavanja i aktuelnim propisima.

Upravljanje društvenim mrežama u poslovnim procesima

Upravljanje društvenim mrežama je veoma značajno za uspešno poslovanje. Društvene mreže su danas najbrže rastući trend u istoriji sveta i one su preuzele komunikaciju i skoro sav marketing. Društvene mreže su sve prisutnije u današnjem poslovnom svetu i ne postoji kompanija koja uspešno posluje a da nema svoje naloge i aktivnost kao i poziciju menadžera društvenih mreža. Ovim kursem ćete steći sva neophodne veštine i znanja za uspešno upravljanje društvenim mrežama ali i kako na najbolji način da prezentujete svoje ideje, kompaniju, proizvod ili uslugu.

Formular
Pošalji