Kursevi jezika

Učenje stranih jezika aktivnost je svih uspešnih ljudi. Budite među njima i na efikasan i interaktivan način, savladajte jezik koji želite!

Kursevi jezika

Poslovni engleski

Kurs poslovnog engleskog će vam pružiti preko 200 poslovnih termina i fraza, kako na najbolji način da napišete CV, kako da predstavite sebe u intervjuu i savladate pisanje propratnog pisma. Ovim kursem ćete dobiti sveoobuhvatno znanje poslovnog engleskog koje vam je potrebno da biste se poslovno predstavili, zaposlili kao i da unapredite vaše znanje engleskog jezika na viši nivo. Dolaskom inostranih kompanija u Srbiju, znanje poslovnog engleskog postaje neophodno za potencijalno zaposlenje, kao i za bilo kakvu komunikaciju sa zaposlenima, nadređenima i kolegama. Možemo slobodno reći da je ovaj kurs namenjen svima koji žele da pronađu posao i prosperiraju u sadašnjem poslovanju. Znanje poslovnih termina i fraza će unaprediti svaku vašu komunikaciju u poslovnom svetu, bila ona na intervjuu gde vam je od ključnog značaja da se što bolje predstavite i zaposlite,pišete e-mail gde je veoma bitno poznavanje poslovnih reči ili razgovor sa kolegom, direktorom, budućim saradnicima. Od vaše komunikacije i predstavljanja zavisi kompletan utisak kao i ishodak, zato unapredite svoje znanje, naučite i steknite nove veštine i budite samouvereni da ste investirali u najbolju stvar.

Snimljene lekcije i video material možete uskladiti sa svojim navikama i obavezama. Kurs pratite sa bilo kog uređaja, bilo kada. Prilagodite kurs svom načinu učenja i svakodnevnim obavezama.

Kineski jezik

Kurs kineskog jezika će vam pružiti osnovno znanje kineskog, koje će vam biti temelj za dalje učenje i usavršavanje. Kompleksnost ovog jezika ga čini posebno interesantnim sa izučavanje, a dobar predavač je tu da vam najbolje približi i objasni početne lekcije. Sam napredak je neizostavan, a učenje novog pisma i glasova je posebno interesantan i izazovan za naše članove. Dolaskom kineskih industrija u Srbiju potražuje znanje kineskog jezika, i neophodan je za prosperitet u poslovanju.

Formular
Pošalji